Stockholms universitet logo, länk till startsida

Maria Andersson ny redaktör för Barnboken

Maria Andersson, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, är ny redaktör för tidskriften Barnboken.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet med stöd från Vetenskapsrådet. Det är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barn- och ungdomslitteratur. Artiklarna är kvalitetsgranskade (peer review) och finns  fritt tillgängliga på barnboken.net

Läs intervjun med Maria Andersson på Barnboksinstitutets hemsida

Maria Andersson
Maria Andersson. Foto: Privat
 

Om Maria Andersson

Maria Andersson är universitetslektor och docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar framför allt på barn- och ungdomslitteratur respektive genusvetenskapliga ämnen och frågeställningar, och behandlar gärna dessa två områden i kombination.

Maria Anderssons senast utgivna bok är Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921 som handlar om flickboken i rösträttskampen.

Mer om Maria Anderssons forskning