Stockholms universitet logo, länk till startsida

Marta Carroni blir Research Infrastructure Fellow

Marta Carroni, forskningsingenjör vid Institutionen för biokemi och biofysik samt SciLifeLab, utses till Research Infrastructure Fellow av Stiftelsen för strategisk forskning.

Marta Carroni vid kryoelektronmikroskop på SciLifeLab.
Marta Carroni vid kryoelektronmikroskop på SciLifeLab. Foto: Johan Spinnell

Stiftelsen för strategisk forskning utser sju Research Infrastructure Fellows som tilldelas 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod. En av dessa är Marta Carroni, forskningsingenjör vid Institutionen för biokemi och biofysik samt SciLifeLab, som tilldelas bidrag för ett projekt om kryo-EM i biomedicinska applikationer och läkemedelsutveckling.

Syftet med programmet Research Infrastructure Fellows 2, RIF 2, är att bidra till karriärvägar för nyckelpersoner som arbetar med utveckling och drift av forskningsinfrastruktur vid svenska universitet inom SSF:s verksamhetsområden: naturvetenskap, medicin och teknik.