Stockholms universitet

Matti Marttinen Larsson är ny internationell postdok vid Institutionen för lingvistik

Språkförändring i spanska står i fokus för Matti Marttinen Larssons kommande projekt. Från och med 1 juli är han anställd som postdoktor vid Institutionen för lingvistik.

Matti Marttinen Larsson disputerade i februari 2022 med en avhandling om grammatisk variation i lokativa adverbialfraser i olika spanska dialekter. Den 1 juli börjar han som postdoktor vid Institutionen för lingvistik.

 

VR-finansierad postdok om språkförändring i modern spanska

Matti Marttinen Larssons anställning är en internationell postdok som finansieras av Vetenskapsrådet. Han har beviljats 3,6 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet Utvecklingsvägar i den spanskspråkiga världen: korsdialektal historisk variation och förändring i spansk morfosyntax mellan 1800- och 2000-talet. Projektets första två år kommer vara förlagda vid Humboldtuniversitetet i Berlin medan det sista året görs vid Institutionen för lingvistik.

Matti Marttinen Larssons profilsida

Matti Marttinen Larsson. Privat foto.
Matti Marttinen Larsson. Privat foto.