Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mauro Zamboni blir gästprofessor i London

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har blivit utvald till gästprofessor vid University of London, Institute of Advanced Legal Studies.

Bild på byggnaden där Institute of Advanced Legal Studies är lokaliserat
Institute of Advanced Legal Studies i London. Foto: Smuconlaw

Institute of Advanced Legal Studies (IALS) vid School of Advanced Study, University of London, är ett institut som är internationellt renommerat för sina banbrytande initiativ inom den juridiska akademin och har spelat stor roll i utvecklingen av den rättsvetenskapliga disciplinen i Storbritannien och globalt. Det finns en stor efterfrågan om att vara gästprofessor här, men enbart förunnat ett få utvalda akademiker per år.

Själva syftet med en anställning som gästprofessor är att ett universitet, genom att tillfälligt knyta en fastare kontakt med en person från i första hand annat universitet eller högskola, kan skapa utrymme för nya impulser avseende pedagogisk och/eller vetenskaplig verksamhet. Det är ett ömsesidigt utbyte som är till gagn för så väl båda de inblandade universiteten som den enskilde forskaren, då vistelsen inte minst ger ett värdefullt kunskaps- och kompetenstillskott för forskningen vid den fakultet som professorn normalt är stationerad vid. 

Leder till en ny publikation

För Mauro Zamboni består inbjudan av att han under 2021–2023 tilldelas titeln Visiting Professor vid IALS forskningscenter Sir William Dale Centre for Legislative Studies, som har ett synnerligen omfattande bibliotek om lagstiftning och lagstiftningsutformning som akademisk disciplin.

Vid centret kommer han att fullborda sin pågående forskning om lagstiftningsteori i en globaliserade värld, vilket tidigare behandlats i ett flertal artiklar baserade på relaterade förstudier, samt skriva en bok på ämnet. Resultaten kommer löpande att presenteras vid seminarier i IALS regi.

Porträttbild
 

Läs mer om Mauro Zamboni