Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mauro Zamboni blir ny ordförande för IAL

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till ordförande för den internationella föreningen för lagstiftningslära – International Association of Legislation (IAL). Ordförandeskapet delas med Helen Xanthaki, professor vid University College London, UCL.

porträttbild
Professor Mauro Zamboni. Foto: Staffan Westerlund

International Association of Legislation (IAL) är en förening som verkar för att förbättra lagstiftningen världen över. Det gör man genom att på olika sätt främja forskning, undervisning och internationellt samarbete ifråga om regler och god praxis relaterade till lagstiftning och lagstiftningslära. IAL anordnar bland annat löpande konferenser, seminarier och föreläsningar som öppnar upp för banbrytande diskussioner om lagstiftningens vetenskapliga och praktiska problem.

För Mauro Zamboni är verksamheten inte främmande. Han har tidigare varit föreningens kassör, medverkat på workshops och konferenser samt bidragit med artiklar till IAL's skriftserie "Theory and Practice of Legislation". Som Co-President får han nu, tillsammans med styrelsens övriga medlemmar, inte bara möjlighet att bidra till IAL's syfte genom att dela sin forskning i dess regi - utan också ett reellt ansvar över föreningens alla angelägenheter.

Till uppdraget hör bland annat att leda och genomföra beslut som tagits av IAL's generalförsamling, ekonomiska frågor samt ta beslut om upptagande och uteslutning av föreningens medlemmar.

Läs mer om Mauro Zamboni

International Association of Legislation