Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mauro Zamboni tilldelas RJ Sabbatical för forskning om lagstiftning

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat vilka forskare som får medel i årets ordinarie utlysning. En av dessa är Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära, som tilldelats 719 000 kronor till projektet "En middle range-teori för lagstiftning i en globaliserad värld".

Öppen lagbok och domarklubba
Trots att lagstiftning och processerna kring detta är en av grundstenarna i modern rätt har den ännu inte varit föremål för en djupare reflektion från den juridiska världen, skriver Mauro Zamboni i sin projektbeskrivning. Foto: Sebastian Duda / Mostphotos

Riksbankens Jubileumsfond har funnits sedan 1960-talet och har till uppgift att främja vetenskaplig forskning i Sverige. Det gör de bland annat genom att årligen finansiera forskningsprojekt inom en rad av olika forskningsfält inom samhällsvetenskap och humaniora. Med anslag från fondens "RJ Sabbatical" kan forskare tilldelas medel för att avsluta långt kommen forskning och skriva synteser.

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära, har under de senaste fem åren publicerat ett antal artiklar om lagstiftning som har baserats på flera olika förstudier och fallstudier. Med utgångspunkt i dessa studier, är tanken nu att ta steget vidare till att författa en monografi i ämnet; En middle range-teori för lagstiftning i en globaliserad värld. 

Länken mellan förslag och lag

Den kommande publikationen som detta projekt ska mynna ut i syftar till att presentera en teoretisk allmän ram för att strukturera och utvärdera lagstiftningsprocesserna och deras resultat. I fokus kommer vara konstruktion, och analys av, den länk som finns mellan politiska instanser och lagstiftningsåtgärder - Det vill säga mittfasen av när politik omvandlas till lagstadgade bestämmelser.

porträttbild
Prof. Mauro Zamboni

Det är en viktig bit i lagstiftningsprocessen som hittills lämnats rätt öde för närmare analys, beskriver Mauro Zamboni. Vidare förklarar han att rätt sätt att angripa detta ämne är genom så kallad middle range-teori. Anledningen till det är att den formen av hypotes har möjlighet att erbjuda nödvändig struktur för att det ska vara möjligt att kanalisera budskap som kommer från den politiska världen till vitala och konkreta lagstiftningsprodukter. 

Läs mer om projektet