Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medarbetare vid Romklass tilldelas stort anslag av Jubileumsfonden

Vid årets utdelning av medel från Riksbankens Jubileumsfond tilldelades Erika Kihlman, lektor och docent i latin vid Romanska och klassiska institutionen, ca 10 miljoner kronor för att leda ett infrastrukturellt projekt på Kungliga biblioteket.

Erika Kihlman
Erika Kihlman projektledare för "Medeltida latinska handskrifter i Kungliga bibliotekets samlingar: katalogisering och digitalisering"

I Kungliga bibliotekets magasin bevaras mer än 300 medeltida latinska handskrifter. Exakt vad dessa innehåller vet man dock inte eftersom en katalog över dem saknas, något som nu kommer att ändras. Vid årets utdelning av medel från Riksbankens Jubileumsfond tilldelades Erika Kihlman, lektor och docent i latin vid Romanska och klassiska institutionen, ca 10 miljoner kronor för att leda ett infrastrukturellt projekt på Kungliga biblioteket. Projektet syftar till att katalogisera och digitalisera ca 200 av handskrifterna och därmed göra dem öppet tillgängliga för alla.

Robin Wahlsten Böckerman
Robin Wahlsten Böckerman, postdok i latin inom ramen för Vetenskapsrådets internationella postdok-finansiering och medarbetare i projektet.

Förutom personal från Kungliga biblioteket kommer även Robin Wahlsten Böckerman, post-doc vid institutionen, att arbeta i projektet.

 

Läs mer om projektet Medeltida latinska handskrifter i Kungliga bibliotekets samlingar: katalogisering och digitalisering på Riksbankens Jubileumsfond hemsida