Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medel till projekt för skolframgång för unga lagöverträdare med ADH(D)

I Fortes utlysning Tillämpad välfärdsforskning 2022 har medel beviljats till projektet "Att främja skolframgång för unga lagöverträdare med ADH(D)". En samskapad utvärdering av interventionen Homework, Organization, and Planning Skills (HOPS) för svensk socialtjänst.

Huvudsökande är universitetslektor Hanna Ginner Hau, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Medsökande forskare är universitetslektor Heidi Selenius, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, docent Laura Ferrer Wreder, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och docent Tina Olsson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Projektet har beviljats 3 034 781 SEK och bedrivs i samarbete med Framtid Stockholm, Socialtjänstavdelningen Stockholms stad.

Utlysningen ingår i det nationella programmet för välfärdsforskning för långsiktigt främjande av utveckling och kunskapsuppbyggnad inom socialtjänstens verksamhetsområden och för att bidra till att stärka samverkan mellan praktik och forskning.