Vad kan ett mynt berätta? Om ett lands ekonomiska situation, om kungamakten och om vikingarnas plundringar? Jens Christian Moesgaard är professor i numismatik vid Stockholms universitet och han beskriver myntet som en direktlänk mellan nutid och historien.

Artikeln finns att läsa på Humanistiska fakultetens hemsida