Stockholms universitet logo, länk till startsida

När arkivet tog plats i konsten

I sin nya bok skriver konstvetaren Sara Callahan om hur och varför arkivet fick en stark närvaro inom konstvärlden kring millennieskiftet.

Detalj av omslaget till Sara Callahans bok Art + Archive
Detalj av omslaget till Sara Callahans bok Art + Archive, utgiven vid Manchester University Press 2022.

Boken har titeln Art + Archive. Understanding the archival turn in contemporary art, utgiven vid Manchester University Press.

 

Om boken

Att referera till arkiv har varit en stark trend i konstvärlden sedan mitten av 1990-talet. Skribenter och konstnärer har tagit sig an arkivet som begrepp, metod och estetik i konstverk, utställningar, och texter om konst.

”Arkiviska vändningen”

I den här studien kopplar Sara Callahan samman konstvärldens intresse för arkiv med en rad tekniska, historiska, akademiska och filosofiska fenomen och sammanhang. Hon visar att den så kallade ”arkiviska vändningen” grundar sig i idéer och begrepp som är av specifik vikt för efterkrigstidens konstteori, men att den även är djupt förankrad i strukturer, debatter och angelägenheter långt bortom konstfältet.

Omslagsbilden till boken är skapad av Anna-Maria Hällgren, konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik, och illustratör.

 

Om Sara Callahan

Sara Callahan är forskare och lärare i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet. Hon skrev sin avhandling om just arkiv inom konsten då hon disputerade vid institutionen 2018. Nu arbetar hon med ett postdok-projekt som undersöker hur Eadweard Muybridges fotografiska bilder cirkulerar och generar mening i olika kontexter från senare delen av 1900-talet till idag.

Mer om Sara Callahans forskning