Stockholms universitet logo, länk till startsida

"Något måste göras!", säger Tanja Schult i österrikiska medier, om problematiska monument

"Något måste göras!" säger Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet, om den centralt placerade statyn av den antisemitiske borgmästaren Karl Lueger (1844-1910) i Wien. Att medborgare har sprayat "Schande": "Skam" över hela statyn ser hon som en bra tillfällig lösning, men staden behöver göra något mer beständigt.

Det finns flera sätt att hantera problematiska statyer och monument som den av Karl Lueger, säger Tanja Schult, docent i konsvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, i österrikisk media. Man kan flytta monumentet från en central placering och kontextualisera det och förklara dess historia. Som exempel nämner hon utställningen "Enthüllt", eller "Unveiled", i Berlin, där politiska monument som har blivit flyttade från stadsrummet ställs ut och historiseras.

För tillfället fungerar vandaliseringen mycket bra. Jag satt framför statyn och märkte att det fick människor att prata om den.

Tanja Schult om statyn över antisemiten Karl Lueger i centrala Wien.

För att de monument som tar plats i stadsrummet ska kunna passa in med dagens demokratiska värderingar kan gamla statyer behöva bytas ut. Historiskt har staden fyllts av monument över män. Staden kan även göra monument över föregångare för demokratiska rörelser, som till exempel kvinnorättskämpar, eller över själva rörelsen istället för en individ.

Att gamla statyer, som representerar anti-demokratiska värderingar, plockas bort ur staden, är nödvändigt ifall vi ska kunna resa monument över sådant som vi vill hylla i vår samtid, konstaterar Schult. Om nya monument tillkommer utan att något plockas bort blir staden övermöblerad.

Läs artikel från 21 oktober i Wien Orf.at

Läs artikel från 6 november i Orf.at

I vinter utkommer den nya antologin Was denkt das Denkmal, om kulturen kring monument, med Tanja Schult i redaktionen.

Läs mer om antologin Was denkt das Denkmal

Den 7 november medverkar Tanja Schult i ett Kollokvium vid det moderna konstmuseet i Wien, om att förändra Lueger-Platz:

Kollokvium om att förändra Lueger-Platz i Wien

Här kan du se samtalet från kollokviet, Tanja Schult är med från 6:27:00 in i inspelningen: