Stockholms universitet logo, länk till startsida

Niclas Järvklo har disputerat i idéhistoria

Niclas Järvklo disputerade den 8 april på avhandlingen Den nye mannen. Statlig maskulinitetspolitik i Sverige från 1980-talet till 2020-talet.

"Restoration of Michelangelo's David", Science Photo Library
"Restoration of Michelangelo's David", Science Photo Library.

Opponent: Helena Hill, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Ordförande: Staffan Bergwik, professor i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.
Ulla Manns, professor i genusvetenskap, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.
Annika Berg, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Handledare: Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.
Lenita Freidenvall, docent i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Niclas Järvklo.
Niclas Järvklo. Foto: Privat
 

Om avhandlingen

Dagens mansroll är ett återkommande tema i samhällsdebatten. Det handlar om allt från Metoo och våld till frågor om föräldraskap, pojkars situation i skolan, livsstil och normkritik. Åsikterna är många, debatten är laddad och ämnet är ständigt aktuellt.

Idén om ”den nye mannen” har länge varit föremål för diskussioner och även för jämställdhetspolitiska satsningar. Behovet av frigörelse inte bara för kvinnor utan även för män blev en fråga redan under 1960- och 70-talet. År 1983 inrättade regeringen en särskild arbetsgrupp med uppgift att främja utvecklingen av en ny mansroll. De svenska männen behövde öka sina kunskaper om könsroller och engageras för jämställdhet. För att lyckas med detta skulle jämställdhet belysas ur mäns perspektiv. En rad nya arbetsgrupper och utredningar med liknande uppdrag har därefter tillsatts från 1990-talet fram över 2010-talet och följts upp med politiska insatser.

I Den nye mannen analyseras utvecklingen av denna statliga maskulinitetspolitik och de idéer som har präglat diskussionen om förändrade mansnormer fram till idag.

Avhandlingen i Digitala Vetenskapliga Arkivet

Om Niclas Järvklos forskning