Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nordiska språk lär oss om runstenar och arbetsliv

Förutom de fördelar som kunskaper i nordiska språk ger på en gemensam arbetsmarknad så är det nyckeln till att förstå vår historia. Det menar Mikael Kalm, forskare i nordiska språk på Stockholms universitet.

Nordiska flaggor mot blå himmel
Foto: Eric Dufour/Mostphotos

– För det mesta förstår vi varandra ganska bra i Norden, även om vi talar olika skandinaviska språk, men i arbetslivet krävs ofta en avancerad språkfärdighet. Det säger Mikael Kalm, ämnesstudierektor för nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. 

Inom svenska och nordiska språk ryms många olika infallsvinklar på språk och språkanvändning. Forskare inom området studerar bland annat svenskan och de nordiska språken ur perspektivet av ett mångspråkigt samhälle. 

 

Ger kunskaper om vår historia

– Våra forskare intresserar sig för språkinlärning och språkutveckling, i och utanför skolan, liksom för språk och kommunikation i vitt skilda sammanhang – i medier, hos myndigheter, på arbetsplatser och i fritidsverksamheter. Forskningen om svenskan förr och nu ökar förståelsen av vår historia och traditioner, vårt samhälle och om oss människor som språkvarelser, säger Mikael Kalm.

Själv ingår Mikael Kalm i en forskargrupp med fokus på nordisk filologi och språkhistoria. Han intresserar sig bland annat för ordklasser – en av grammatikens grundbultar.

 

Fokus på kommunikation

Mikael Kalm
Mikael Kalm, Stockholms universitet

Inom ämnet Nordiska språk finns både en historisk och modern inriktning. För den som vill lära sig tolka runstenar, läsa om medeltida svenska eller förstå det nordiska språksamhället finns kurser på olika nivåer. 

I den moderna inriktningen går det att studera danska och norska, samt texter och språkbruk från dessa områden.

– Kurserna i exempelvis norska har fokus på språklig färdighet. Studenterna får övning i att förstå talad och skriven norska och att själva tala och skriva på norska, säger Mikael Kalm.

Vill du läsa norska eller något annat nordiskt språk?

Det går att läsa totalt 45 hp norska och danska vid Stockholms universitet. Komplettering genom ytterligare ett par kurser ger behörighet till kandidatkursen i nordiska språk.

Här finns mer information om våra utbildningar