Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nu ger vi undervisning på campus igen

Undervisningen vid Institutionen för lingvistik kommer till stor del att ges på campus under vårterminen 2022.

Sedan pandemins utbrott har vi anpassat verksamheten och gett utbildning på distans i större utsträckning än vanligt. Från den 9 februari sker en succesiv återgång till undervisning och examination på campus.

Observera följande:

  • Redan beslutade ändringar av examinationsformer med anledning av covid-19 kan fortsätta att gälla men inga nya sådana beslut kommer att fattas. 
  • Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis komma att genomföras digitalt. 
  • Ordinarie distanskurser ges fortsatt på distans. Återgången till undervisning och examination på campus gäller kurser som i normalfallet har campusundervisning med som under pandemin fått ställa om till digital undervisning. 

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan förutsättningarna komma att ändras. Håll dig gärna uppdaterad på Stockholms universitets informatiotionssida:

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Ryggtavla av föreläsare framför studenter i hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 

Schema för din kurs

I schemat kan du se hur vi planerat undervisnigen på just din kurs. Schemat hittar du på kurssidan (se "Våra utbildningar") och i lärplattformen Athena. 

Våra utbildningar

 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta studierektor eller studentexpeditionen.

Kontakt