Stockholms universitet

Nu kan du läsa vår jubileumsbok om Askölaboratoriet

Jubileumsboken "Askölaboratoriet – 60 år av Östersjöforskning" togs fram i samband med Askölaboratoriets 60-årsjubileum. Boken är fylld med historia, minnen, anekdoter, vackra bilder och spännande fakta om hur forskningen går till. I boken kan du läsa både om pionjärer och blickar mot framtiden.

Första stegen på ön: I april 1961 steg ett litet gäng från Zoologiska institutionen iland på Askö. Man hade lyckats få arrendera ett nyligen övergivet skärgårdshemman för 500 kronor per år. Här syns Bengt-Owe Jansson och Lars Silén. Foto: Lennart Dahl.

Under 60 års tid har spännande och viktig forskning bedrivits på Askö. Forskning som har ökat våra kunskaper om Östersjön – detta unika innanhav som varken är tillräckligt salt eller sött, utan har en besvärlig salthalt mitt emellan.  I Askölaboratoriets begynnelse var fältstationen en plats för både forskarna och deras familjer. Här spenderades både vardag, fritid och högtider. Numera har forskningen breddats och har forskarna har sina arbetsplatser på campus och kommer ut till Askö för fältverksamhet; insamlingar, provtagningar eller experiment som inte kan genomföras på universitetet.

Fältstationer är också viktiga nav för tvärvetenskap, kunskapsutbyte och nya samarbeten. Oräkneliga är de idéer och förslag till projekt som har kläckts under de gångna 60 åren ute på Askölaboratoriet, och som senare, efter år av forskning, lett till spännande ny kunskap.

Författad av forskare

Boken bygger vidare på den bok som skrevs till 50-årsjubileet. Den nya boken har uppdaterats med ett kapitel om 2010-talet och med nya framtidsspaningar, om vilka forskningsfrågor som är viktigast för Östersjön i framtiden. I denna del av boken får du möta Baltic Sea Fellows – framtidsforskarna. Varje kapitel i boken handlar om ett decennium i Askös historia och är författat av forskare som var med när det begav sig.

Att starta Sveriges första marina fältstation i Östersjön var som att öppna ett vitt, oskrivet dokument – det marina livet var så gott som okänt. Trosaområdet med närheten till Landsort och Landsortsdjupet var inte ens i populärvetenskapen känt och beskrivet. Starten blev därför att inventera förekomsten av de växter och djur som fanns i närområdenas bräckta vatten.

Ur inledningen till kapitlet "1960-talet, Pionjärernas tid". Författare: Björn Ganning, Inger Wallentinus, Gunnar Aneer.

Visste du att...

April 1979. Transporterna mellan fastlandet och Askö på vintern kunde ibland synas äventyrliga, men isen var verkligen tillräckligt tjock under vattnet. Den här gången... Foto: Fredrik Wulff.

...Askö har en egen vals, med text och musik av Gunnar Aneer, en av de forskare som varit verksam vid Askölaboratoriet? Eller att en husbåt som tidigare ägts av Cornelis Vreeswijk blev geologernas bas på ön under sjuttiotalet?

...På 1980-talet var torskfångsten god utanför Askö.

...Mycket ny tvärvetenskaplig forskning har initierats från Askölaboratoriet. En av initiativtagarna till etableringen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi var Asköpionjären AnnMari Jansson.

Läs Jubileumsboken om Askölaboratoriet

Vill du ha den fina jubileumsboken i din egen hylla? För att beställa boken kostnadsfritt kan du mejla till: ostersjocentrum@su.se.

Du kan också ladda ner boken som pdf och läsa när du vill:

Askölaboratoriet – 60 år av Östersjöforskning (19229 Kb)