Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nu kommer andra upplagan av "Islam – en religionsvetenskaplig introduktion"

Boken, redigerad av Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei, finns nu i en utökad andra upplaga.

"Islam – en religionsvetenskaplig introduktion" - framsida.
"Islam – en religionsvetenskaplig introduktion" - framsida.

Nytt för denna upplaga är tre nya kapitel om islamisk filosofi, salafism och om islam i Sydasien. Boken är utgiven på Liber förlag.

Förlagets beskrivning av boken

Islam – en religionsvetenskaplig introduktion beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islam-tolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken. Boken kan användas som litteratur på universitet och högskolor, men riktar sig även till en intresserad allmänhet.

Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter. Här tas också islamisk lag, teologi, filosofi, rituellt liv och sufism upp.

Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner; från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider.

Bokens tredje del tar oss in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, salafism och islamism, och om islam i Europa och Förenta staterna.

Mer information om boken på förlagets webbplats

Presentation av Susanne Olsson