Stockholms universitet

Ny öppen nätkurs om klimat och energi

Den öppna nätkursen “Climate and energy – An interdisciplinary perspective” tar deltagare med på en digital rundtur på Utö utanför Stockholm. Under den virtuella resan kommer deltagarna att möta forskare från flera europeiska universitet och lära sig allt om klimatkrisen, dess orsaker och möjliga lösningar.

Utö landskap
Alasdair Skelton on the Swedish island Utö

Den europeiska universitetsalliansen Civis lanserar sin första öppna onlinekurs (MOOC). Ämnet är högaktuellt: den pågående klimat- och energikrisen.

Alasdair Skelton, professor vid Stockholms universitet och en av lärarna på kursen, förklarar vikten av att öka medvetenheten om den nuvarande krisen:

Alasdair Skelton - Stockholm University
Alasdair Skelton - Stockholm University

– Den viktigaste utmaningen i klimat- och miljöarbetet just nu är hur vi människor uppfattar klimatförändringarna. Skillnaden mellan framtidsscenarier som klimatpanelen IPCC lägger fram för hur vi kan hantera förändringarna är mycket större än osäkerheten inom dessa scenarier, vilket innebär att vi förstår de fysikaliska grunderna för klimatförändringar mer än vi förstår hur människor kommer att agera som svar på klimatförändringarna. Klimatförändringarna orsakade av mänskligheten kallas ibland för en "smygande kris". Människor kan uppfatta klimatförändringar som "långt borta" antingen i tid eller rum, men det stämmer inte. Klimatförändringarna är här och nu. Vi har tryckt på knappen "fast forward" för en geologisk process. Högre utbildning kommer att spela en avgörande roll för att visa hur brådskande det är.

 

Varje enskild student har en roll att spela

Det tvärvetenskapliga förhållningssättet är viktigt för denna MOOC. Civis är en europeisk universitetsallians och kan därför samla expertis inom olika områden från tio olika europeiska universitet, vilket gör denna MOOC unik.

Ria Dunkley - University of Glasgow
Ria Dunkley - University of Glasgow

Ria Dunkley, universitetslektor och forskare vid University of Glasgow, är en forskare med tvärvetenskapligt angreppssätt, med grund iinom kulturgeografi och utbildning. Hon är en av lärarna  på kursen.
– Den konstgjorda uppdelningen mellan natur och kultur genomsyrar klimatkrisen. Utmaningen som lärare, och även för varje enskild människa, är därför att hitta sätt att avslöja kopplingen mellan människa och natur. Varje enskild student har en roll att spela, med tanke på att varje student har möjlighet att omforma sin läroplan. Om olika discipliner anpassar sig och antar denna utmaning, så har den högre utbildningen en chans att driva de sociala förändringar som krävs för att hantera klimatkrisen.

Kursen tar deltagarna med på en digital rundtur på Utö i Stockholms skärgård. Här får kursdeltagarna uttforska ön, samtidigt som man lär sig om klimatets historiska och nuvarande tillstånd, globala kretslopp (kol och vatten), mänsklig påverkan på klimatet och biologiska mångfalden samt hur klimatfrågan kan lösas.

– För att lösa klimatutmaningen krävs tvärvetenskaplighet. Det innebär att vi som forskare måste kunna tala varandras språk så att vi kan bygga lösningar tillsammans. Utbildning har en viktig roll i detta. Utmaningen vi står inför är global och lösningarna måste också vara globala. Att arbeta tillsammans med universitet i hela Europa är ett första steg mot ett mer globalt perspektiv, säger Alasdair Skelton.

 


MOOC med fyra veckomoduler

MOOC:en består av fyra veckomoduler, som var och en tar cirka 3 timmar. Den första kurscykeln i MOOC:en pågår mellan 30 januari och24 februari, och fördelen med att delta i den första kurscykeln är att instruktörer kommer att närvara i diskussionerna online. Efter denna tidsperiod kommer MOOC:en att vara tillgänglig för "on-demand"-åtkomst men utan direkt interaktion med lärare.

Denna kurs vänder sig till studenter oavsett bakgrund, som vill lära sig om klimatkrisen och den ekologiska krisen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det är en fristående introduktion till klimat och energi, men även ett smakprov på ett helt nytt transdisciplinärt masterprogram i klimat och energi som CIVIS hoppas kunna lansera 2024.

 

Vem kan registrera sig?

Liksom många MOOC:s är den här kursen öppen för alla som är intresserade av ämnet, och det finns inga krav på tidigare kunskap. Deltagarna behöver inte vara knutna till ett CIVIS-medlemsuniversitet. Kursen är dock särskilt relevant för studenter inom alla discipliner som vill vidga sitt perspektiv på klimat och energi bortom sitt eget studieområde. Kursen ger studenterna ett tvärvetenskapligt perspektiv på utmaningen att möta samhällets energibehov samtidigt som klimatförändringar mildras och förlust av biologisk mångfald undviks.

Läs mer och anmäl dig: Climate and Energy - An interdisciplinary perspective

 

Vad är Civis?

Civis – European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+ som för samman över 470 000 studenter och 58 000 medarbetare inklusive 35000 akademiker och forskare vid elva universitet i Europa.

Läs mer om Civis
Läs mer om Civis för studenter
Praktisk information för Stockholms universitets studenter

 

 
Vad är MOOC?

MOOC står för ”massive open online course”. Dessa kurser är gratis, tillgängliga för alla och helt online, och erbjuder ett flexibelt sätt att bygga upp din kunskap inom alla möjliga områden. Dessutom, om du registrerar dig för den första kurscykeln, kan du interagera med lärarna som utvecklade kursen. Annars kan du studera senare i din egen takt.

Läs mer om Civis MOOCs