Stockholms universitet

Ny artikel: 55 års forskning om delat ledarskap mellan chefer

Marianne Döös och Lena Wilhemson har gjort en litteraturöversikt om delat ledarskap mellan chefer som publicerats i tidskriften Leadership.

Mostphotos
Foto: Mostphotos

Delat ledarskap mellan chefer är en praktik som går bortom traditionella sätt att organisera ledarskapsfunktioner på. Det är en organisatorisk företeelse där några får individer (oftast två-tre) tar och/eller har gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna i en och samma chefsposition. Den här artikeln är en litteraturöversikt som bygger på 67 artiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter under 55 år (1965-2019). Syftet är att bidra med kunskap om delat ledarskap mellan chefer som forskningsfält och att erbjuda relevanta teoretiska begrepp. 

Artikeln är den första litteraturöversikt som publicerats med fokus på delat ledarskap mellan chefer. Här redogörs för hur forskningsområdet började växa fram samt för en bibliometrisk analys av fältet. Strukturella karaktäristika hos delat ledarskap mellan chefer gås igenom och en tematisk innehållsanalys sätter fokus på nödvändiga och underlättande förutsättningar samt på resultat av att arbeta med ledningsformen. Historiskt har ett omoget och oprecist bruk av begrepp hindrat framväxten av ett sammanhållet forskningsfält. Därför utvecklas och används här begrepp med teoribildande syfte för fältet. Detta teoribygge diskuteras kortfattat i relation till generell teori om delat ledarskap (shared leadership) respektive kritiska ledarskapsstudier. I praktiken kan delat ledarskap mellan chefer erbjuda ledarskapslösningar i situationer där det råder obalans mellan krav och resurser.

Läs mer om artikeln och hämta i fulltext

Döös, M. och Wilhelmson, L. (2021). Fifty-five years of managerial shared leadership research: A review of an empirical field. Leadership. DOI: 10.1177/17427150211037809