Stockholms universitet

Ny artikel om djurskydd på 1800-talet

Karin Dirke, docent i idéhistoria vid Stockholms universitet, medverkar i en ny antologi inom human/animal studies med en text om Karl Johan Gustafsson Ekeblad och den tidiga djurskyddsrörelsen ur ett biopolitiskt perspektiv. Boken finns tillgänglig att läsa online utan kostnad.

Detalj av omslaget av antologin Squirreling
Detalj av omslaget av antologin Squirreling. Human-Animal Studies in the Northern-European Region, utgiven 2022.

Dirkes text heter ”Killing animals to spare them”. Den handlar om poeten, tidningsutgivaren och hästslaktaren Karl Johan Ekeblad (1817-1895) och hans kampanj för att förmå fattiga människor att äta hästkött, något som inte ansågs gångbart.

Kapitlet diskuterar Ekeblad och den tidiga djurskyddsrörelsen ur ett biopolitiskt perspektiv och ställer frågor om hur det kom sig att dödandet av djur blev ett framträdande sätt att skydda dem. Ekeblad visar sig, med sin hästslakt, vara ganska typisk för hur 1800-talets djurvänner tänker om djurskydd.

 

Från konferens vid Södertörns högskola

Avsnittet finns i antologin Squirreling. Human-Animal Studies in the Northern-European Region, utgiven i serien Södertörn Academic Studies 2022.

Boken är redigerad av Amelie Björck, Claudia Lindén och Ann-Sofie Lönngren, litteraturvetare vid Södertörns högskola. Den samlar bidrag av författare från de nordiska länderna och Polen. Texterna kommer ifrån en konferens arrangerad av en forskningsgrupp vid Södertörns högskola med namnet Ratatoskr. Detta efter den mytologiska ekorre som förmedlade budskap i livsträdet Yggdrasil, mellan draken vid dess rötter och örnen i dess topp.

Mer om boken + fri nedladdning på Södertörns högskolas webbplats

Karin Dirke
Karin Dirke
 

Om Karin Dirke

Karin Dirke är universitetslektor och docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet. Hon forskar om människans relation till djur i historien. Det kan till exempel handla om idéer om djurskydd eller 1800-talets diskussioner om stora rovdjur. Karin Dirke undervisar i idéhistoria på alla nivåer vid institutionen.

Mer om Karin Dirkes forskning.