Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny artikel: Socialarbetare om hur det är att arbeta på en onkologisk vårdavdelning

Joakim Isaksson har tillsammans med Sara Lilliehorn och Pär Salander gjort en studie av hur socialarbetare själva upplever sitt arbete på en onkologisk avdelning.

Joakim Isaksson. Foto: Niklas Björling
Joakim Isaksson. Foto: Niklas Björling

I kvalitativa intervjuer med tjugo socialarbetare har de fokuserat på vad som är det positiva respektiva problematiska med att arbeta i en miljö där stressorer ökar risken för utbränning och traumatisering. Intervjuerna visar att det som är betungande och det som är givande är två sidor av samma mynt, där utmaningarna som hänger samman med psykologisk förtvivlan är tätt sammanlänkade med en upplevelse av det meningsfulla i arbetet. 

Läs mer om artikeln och hämta i fulltext

Lilliehorn, S., Isaksson, J. och Salander, P. (2021). Two sides of the same coin – Oncology social workers’ experiences of their working life and its pros and cons. Nordic Social Work Research. DOI: 10.1080/2156857X.2021.1958907