Stockholms universitet

Ny bok belyser hur kulturen formar sverigesvenska och finlandssvenska

Boken ger en unik bild av svenskan i Finland och Sverige. Sverigesvenskar och finlandssvenskar har oftast inga problem att kommunicera, konstaterar forskarna. Men det finns risk för kulturkrockar. Boken är en slutrapport från forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Randigt bokomslag Interaktion och variation i pluricentriska språk.

Hur skiljer sig svenskan som talas i Sverige från svenskan som talas i Finland? Vilken roll spelar kulturen och landet för hur man talar svenska i de bägge länderna? Ett forskningsprogram som startade 2013 och avslutades 2020 har undersökt detta. De ansvariga forskarna – Carin Norrby, Jan Lindström, Jenny Nilsson och Camilla Wide – ger nu ut en programskrift med samma namn som programmet:

Interaktion och variation i pluricentriska språk. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (rj.se)

Språk som talas i mer än ett land kallas pluricentriska och är vanliga. Tyska talas i flera europeiska länder, det finns brittisk och amerikanska engelska, franska talas i Kanada och Frankrike med flera länder. Samma sak med spanska och ett flertal andra språk. Och så förstås svenskan i Finland och Sverige.

(Text av Michael Nyhaga från rj.se.)

Läs mer på Riksbankens Jubileumsfonds webbplats:
Ny bok belyser hur kulturen formar sverigesvenska och finlandssvenska

Hösten 2021 ger vi ett symposium om projektet IVIP och om boken:
Minisymposium IVIP: Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska

IVIP-gruppen. Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström
IVIP-gruppen. Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson, Jan Lindström. Foto: IVIP