Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok: Forntidsliv i Vendel

Birgit Arrhenius, professor emerita vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, har givit ut en ny bok om Vendel som sträcker sig från stenåldern till järnåldern.

Vendel, är en i vår tid mindre känd ort, belägen 3 mil  norr  om Uppsala, tillhörande Tierps kommun och Örbyhus  härad.  Vendel  var en betydelsefull del av det äldsta Sveariket.

I boken beskriver Birgit Arrhenius bygdens utveckling från ett fiskeläge i Östersjöns skärgård under stenåldern till ett hövdingasäte under yngre järnålder.

Omslag till boken Forntidsliv i Vendel.

Beskrivningen baseras på de många arkeologiska utgrävningar som skett i området - alltifrån Hjalmar Stolpes undersökningar av de berömda båtgravarna i slutet av 1800-talet till de undersökningar som gjordes i samband med utbyggnaden av Europaväg E4 för ett decennium sedan.

Ett viktigt underlag för denna bok har också varit de kunskaper som förmedlats av medarbetarna i forskningsprojektet SIV, Svealand i Vendel­ och Vikingatid, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 1996-2002.