Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok ger fördjupad förståelse för ämnesdidaktik

Ämneslärarens arbete - didaktiska perspektiv är en bred bok som lärarstudenter kan ha stort utbyte av. Flera av bokens redaktörer och kapitelförfattare är verksamma vid Institutionen för ämnesdidaktik.

Nyutkomna Ämneslärarens arbete - didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men som även verksamma lärare kan ha nytta av. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar.

Bakom boken står fyra redaktörer och en större grupp författare från sex olika lärosäten: Stockholms universitet, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Konstfack.

– I boken lyfter vi fram och synliggör didaktik som lärares vetenskap. Bakgrunden är att vi upplever att det finns ett behov av en sammanhållen introduktion till didaktik som spänner över olika skolämnen, säger Maria Andrée som är en av redaktörerna.

Maria Andrée
Maria Andrée, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik.

Boken innehåller exempel från såväl högstadiet som gymnasiet, både från yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram, där jämförelser mellan undervisning inom olika skolämnen fördjupar förståelsen för de egna ämnena. Det är en bred bok som man som lärarstudent kan komma tillbaka till flera gånger under sin utbildning.

Maria Andrée berättar att boken är ett resultat av ett nära samarbete under ett par års tid kring en gemensam idé:

– Det har varit ett både roligt och lärorikt arbete där vi har fört samman personer med olika bakgrunder och kompetenser. För mig personligen har det inneburit att jag läst nya typer av didaktiska texter, vilket gjort att jag själv fått en fördjupad förståelse för didaktik och ämnesdidaktik.

 

Ämneslärarens arbete - didaktiska perspektiv

Natur & Kultur 2021

Redaktörer:

  • Maria Andrée, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet.
  • Gabriel Bladh, professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet.
  • Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet.
  • Malin Tväråna, universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet och forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet.

Bland bokens kapitelförfattare: Ann-Sofie Jägerskog, Enni Paul, Inger Eriksson och Viveca Lindberg vid Institutionen för ämnesdidaktik.
 

Läs mer på Natur & Kulturs webb