Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok i serien Stockholm Studies in Culture and Aesthetics

Andreas Hedberg, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har skrivit Ord från norr. Svensk skönlitteratur på den franska bokmarknaden efter 1945. Det är en ny bok i Institutionen för kultur och estetiks bokserie Stockholm Studies in Culture and Aesthetics, utgiven av Stockholm University Press.

Detalj av boken Ord från norr av Andreas Hedberg.
Detalj av boken Ord från norr av Andreas Hedberg.

Den franska bokmarknaden är av stor betydelse för det världslitterära systemet. I denna bok beskrivs hur svensk skönlitteratur har översatts till franska, med ett särskilt fokus på tiden efter 1945. Under denna period har antalet utgåvor av svensk skönlitteratur på franska tiofaldigats. Vilka översättare, förlag och andra aktörer har bidragit till denna utveckling? Vilka litteraturtyper och författarskap har varit särskilt framgångsrika? Dessa frågor besvaras utifrån omfattande statistik som bygger på de senaste bibliografiska förteckningarna.

Som alltid i serien finns boken fritt tillgänglig att läsa online.

Mer om boken på Stockholm University Press hemsida

 

Om bokserien

Stockholm Studies in Culture and Aesthetics (SiCA) är en fackgranskad bokserie för monografier och antologier som ges ut av Stockholm University Press. SiCA strävar efter att erbjuda ett vitt vetenskapligt forum för forskning om kultur och estetik, primärt inom disciplinerna curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, samt teater- och dansvetenskap. SiCA rymmer ett brett spektrum av ämnen och metoder: kulturstudier och historiografi, modernism och modernitet, materialitet och medialitet, performativitet och visuell kultur, barnlitteratur och barnteater, queer- och genusstudier, samt kritisk teori. Bokserien har ambitionen att ställa samma krav på de antagna manuskriptens akademiska kvalitet som internationella förlag och fackgranskade tidskrifter med liknande inriktning. SiCA antar manuskript skrivna på engelska, svenska, danska och norska.

Om bokserien på Stockholm University Press hemsida

Redaktionsråd (Editorial Board)