Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok: Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning

Hur många ordklasser finns det, egentligen? Hur kan man skilja mellan adverb och adjektiv, eller huvudverb och hjälpverb? Och hur gör man med konstruktioner som förekommer i vardagligt språk? Nyanser av grammatik är avsedd för universitetskurser i svenska och nordiska språk samt för ämneslärarutbildning i svenska.

Omslag Nyanser av grammatik. Studentlitteratur

Det är välkänt att grundläggande läroböcker i grammatik av pedagogiska skäl behöver utgå från en starkt idealiserad bild av språket och grammatiken. Men efter det alldeles nödvändiga tragglandet av form, funktion och klassificering väcks också nyfikenheten för vad som kan finnas mer att förstå om språkets mönster och principer. Grammatisk fördjupning innebär därför att i viss mån slå sönder flera av de ”sanningar” och föreställningar som den grundläggande grammatiska beskrivningen förmedlar.

I 18 kapitel problematiserar författarna en rad olika aspekter av svenskans grammatik och diskuterar grammatikbeskrivningens praktiska och teoretiska nytta. Hur många ordklasser finns det, egentligen? Hur kan man skilja mellan adverb och adjektiv, eller huvudverb och hjälpverb? Och hur gör man med konstruktioner som förekommer i vardagligt språk?

Nyanser av grammatik är avsedd för universitetskurser i svenska och nordiska språk samt för ämneslärarutbildning i svenska, men kan även läsas av andra intresserade.

Köp: Nyanser av grammatik (Studentlitteratur)

Om: Nyanser av grammatik (DiVA)

Johan Brandtler till vänster håller i två böcker och Mikael Kalm till höger. Foto: Catrin Norrby
De glada och stolta redaktörerna och medförfattarna Johan Brandtler (till vänster) och Mikael Kalm (till höger) till antologin Nyanser av grammatik från 2021, som Johan håller i (boken till höger). Den är ett slags uppföljare till Ulf Telemans Grammatik på villovägar från 1987 (till vänster). Foto: Catrin Norrby