Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok om kvalitativa metoder

Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod.

I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsanalys och kvalitet i kvalitativ metod. Joakim Isaksson är en av författarna till boken, och skriver ett kapitel om riktad kvalitativ innehållsanalys.

Läs mer om boken

Omslagsbild till boken "Kvalitativ metoder helt enkelt"