Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok om straffrätt tar pulsen på kriminalpolitiken

I den nyutkomna boken "Teori och politik – straffrätt i omvandling" samlas flera yngre straffrättsforskares analyser av det samtida kriminalpolitiska och straffrättsteoretiska landskapets status och utveckling. Vad säger egentligen forskningen på ett område där den politiska debatten präglas av ett starkt avståndstagande till forskningsresultat?

Bokomslag

Något har hänt med kriminalpolitiken. Brott och straff står högt på den politiska agendan hos såväl regeringen som oppositionen. Kriminalpolitiken tillhör väljarnas viktigaste frågor. Brottsligheten får ett allt större utrymme i media. 

Så inleds beskrivningen av den nya antologin "Teori och politik – straffrätt i omvandling" som släpptes i slutet på mars i år. Redaktörer för boken är två av Juridicums forskare, Dennis Martinsson och Erik Svensson, tillsammans med Andreas Anderberg från Malmö universitet. I sällskap med nio andra yngre straffrättsforskare från lärosäten i Sverige ger de – alla med varsitt enskilt bidrag - en mer djupgående beskrivning av den samtida straffrätten än den som vanligen förekommer i medierna och i den politiska debatten.

– Den politiska debatten och hanteringen av straffrättsliga frågor är ofta mycket hastig och kanske inte alltid är i linje med vad forskningen säger. Förslag förs fram snabbt, och genomförs ibland trots att de får kritik och så vidare. Vi kände därför att det finns ett stort värde i att vi straffrättsforskare tar temperaturen på den debatt som förs, helt på våra egna villkor, för att kunna göra en analys i realtid av vad som händer på det här politikområdet, säger Dennis Martinsson som är en av redaktörerna till boken.

Låter yngre forskare ta sig an glödheta frågor

Det är en nordisk tradition inom straffrättsämnet att då och då genomföra projekt som innefattar att projektmedlemmarna tar temperaturen på den samtida kriminalpolitiken/rättspolitiken. Emellertid var det ett tag sedan detta gjordes och dessutom något som traditionellt har varit förbehållet mer seniora forskare berättar Dennis:

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt.

– Det är lite unikt att just yngre straffrättsforskare ger sig in på frågor som berör kriminal- och rättspolitik. Vi upplevde därför att det fanns ett särskilt värde i att också ge yngre straffrättsforskare en möjlighet att ta sig an sådana högaktuella frågor. 

– I det här projektet har varje forskare själv fått välja ett tema som anknyter till titeln på boken. Det fria valet har härigenom fyllt en viktig funktion eftersom vi genom att notera vilka frågor som varje enskild forskare har valt att behandla, och vilka teman som återkommer i flera av bidragen, kan få en tydlig bild av de trender och tendenser som verkligen kännetecknar den rådande kriminalpolitiken: Att det var just dessa frågor som upptog de yngre straffrättarna vid 2020-talets början.

Riktar sig till en bred publik

Texterna i antologin berör tillsammans ämnen som kriminalpolitiska utvecklingstendenser, dessas relation till det straffrättsteoretiska landskapet, straffrättsvetenskapens roll, relationen mellan teori, politik och dogmatik, liksom hur man ska kunna förstå de straffrättsteoretiska premisserna i ett förändrat politiskt landskap. Genom de här bidragen belyses några av de mest omstridda platserna på den straffrättspolitiska kartan.

Boken vänder sig till högskolestuderande inom rättsvetenskap men även till politiker, journalister, praktiker och, inte minst, den breda allmänheten. Se en lista över alla bidrag och läs ett smakprov på länken nedan.

Teori och politik – straffrätt i omvandling