Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok: Sexualitet och relationer

Fullständig titel: Sexualitet och relationer - Att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan.

Omslagsbild

Kunskapsområdet sexualitet och relationer skapar engagemang, både i skolan och i samhället. Det är också ett område som ständigt är aktuellt - inte minst då både skola och lärarutbildningar har fått stärkta mål.

Denna bok syftar till att stödja lärarna i detta uppdrag.

Medförfattare till boken är Auli Arvola Orlander, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik och Sara Planting-Bergloo, forskarstuderande i naturvetenskapsämnenas didaktik, båda vid MND, Stockholms universitet.

Boken utkommer i september 2021.
Läs mer om boken:

Studentlitteratur

 

Profilsida:

Auli Arvola Orlander

Sara Planting-Bergloo