Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny bok: Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Grundboken Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid behandlar utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i mötet mellan vägledare och nyanlända vägledningssökande. Författare: Åsa Sundelin, Fredrik Hertzberg.

Boken belyser begrepp och fenomen som är viktiga för förståelse av hur migration kan

Bokomslag
Bild från förlaget Natur & Kultur.

påverka människors möjligheter inom utbildning och arbetsliv, som inkludering och exkludering, frågor om makt och erkännande samt erfarenhet av flykt och uppbrott. Områden som vägledningssamtal och mångkulturell vägledning introduceras och olika kommunikativa utmaningar som kan uppstå i vägledningssamtal med nyanlända belyses. Boken beskriver även konkreta metoder och strategier som kan användas i ett vägledningssamtals olika faser med exempel från aktuell forskning.

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid vänder sig främst till studerande på studie- och yrkesvägledarutbildningen och verksamma studie- och yrkesvägledare, men även till andra yrkesgrupper som möter nyanlända och har en vägledande funktion i sitt yrke.

 

Läs mer om författarna på deras profilsidor på webben:

Åsa Sundelin, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik.

Fredrik Hertzberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik.

 

Beställ boken från förlagets webb