Stockholms universitet

Ny bokserie: Stockholm Studies in Indo-European Language and Culture

En ny bokserie har etablerats hos Stockholm University Press: Stockholm Studies in Indo-European Language and Culture. Jenny Larsson, professor i baltiska språk, är redaktionens ordförande.

Bokserien ska främja det tvär- och mångdisciplinära studiet av indoeuropeiska språk i kombination med arkeologiska studier, forskning om aDNA och religionshistoria.

Läs mer på förlagets hemsida