Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny fas av uppvärmning av Nordatlanten

Vattnen i området mellan Grönland, Island och Skottland är en viktig del av det som populärt kallas Golfströmmen. Området är känt för sina temperaturvariationer. 2005–2015 var en kall period men nu kan forskare se de första tecknen på att en ny uppvärmningsperiod påbörjades 2016.

Cirkulationen består av stora strömmar som sträcker sig över världshaven.

Subpolära Nordatlanten – området mellan Grönland, Island och Skottland – är en viktig del av den atlantiska cirkulationen (Golfströmmen) som håller den igång. Området är känt för sina temperaturvariationer. Data från 1950-talet visar att några decennier är varmare, andra kallare. Åren 2005–2015 var en kall period, men nu kan forskare vid bland annat Stockholms universitet se att en period av uppvärmning påbörjades år 2016. Resultaten presenteras i en ny artikel publicerad i Communications Earth & Environment.

Forskarna har använt data från satelliter och mätningar i havet men även från modellering och maskininlärning för att för första gången dokumentera och förklara den pågående övergången från en kall till en varm period i i subpolära Nordatlanten.

– I studien kan vi påvisa att den pågående perioden av uppvärmning beror på vattenmassor från Golfströmmen utanför amerikanska ostkusten. Sedan 2016 har mängden kallt havsvatten som lyckats ta sig till östra subpolära Nordatlanten minskat, säger Léon Chafik vid Metereologiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet och en av artikelförfattarna.

Läs en längre artikel på engelska på Bolicentrets webbplats: A new warming phase in the Subpolar North Atlantic