Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny handlingsplan för institutionens miljöarbete

IÄD:s miljörepresentanter Anna Carin Nyberg och Stina Robén har i uppdrag att utforma en årlig miljöhandlingsplan, och aktivt verka för att vi ska ha ett strukturerat och målinriktat miljöarbete på institutionen.

Stina Robén och Anna Carin Nyberg
Stina Robén och Anna Carin Nyberg. Foto: Privat.

Det yttersta målet med miljöarbetet på institutionen är att tillsammans med SU centralt bidra till att målen i Agenda 2030 blir verklighet, och att universitetet ska vara koldioxidneutralt till år 2040.

– I institutionens miljöhandlingsplan för 2022 har vi bland annat satt mål om att minska utsläppen av koldioxid från resor och inköp, samt att förankra miljöarbetet på institutionen bättre, säger Anna Carin och Stina.

 

Kartläggning och uppföljning

Under pandemin minskade flygresorna på institutionen, vilket har haft en tillfällig positiv effekt på koldioxidutsläppen. Det är därför viktigt att dra lärdom från detta och diskutera hur framtidens resande ska se ut. Med hjälp av SU:s klimatverktyg kan miljörepresentanterna kartlägga, följa upp och redovisa statistik på hur utvecklingen ser ut.

Inköp står för en betydande del av institutionens koldioxidutsläpp. Det gäller bland annat inköp av möbler, elektronik och de fruktkorgar som levereras ett par gånger i veckan. Vi kan bidra till att minska detta genom att till exempel återanvända möbler och andra produkter i högre utsträckning än vad vi gör idag. Ökad kunskap om centrala upphandlingar behövs också, så att vi som institution kan ställa krav på central nivå.

 

Miljörepresentanterna tipsar

Som medarbetare kan man också göra skillnad. Om man till exempel tar med en egen matlåda när man köper lunch på någon av universitetets restauranger, så slipper man förbruka onödiga engångsförpackningar. Institutionen har SL-kort som man kan låna vid VFU-besök på skolor i Stockholmsområdet, vilket kan ersätta onödiga bilresor. Genom att följa SU:s resepolicy när man planerar att resa på konferens så bidrar man också.

– Har du egna idéer eller förslag på vad vi på institutionen kan göra för att förbättra miljöarbetet, får du gärna höra dig till oss, säger Anna Carin och Stina.

På institutionens webbsida finns information om miljöarbetet. Där kan du se var du hittar miljöhandlingsplanen och annan information om miljöarbetet och de resultat vi når. Där hittar du även kontaktuppgifter till våra miljörepresentanter.

Läs mer på interna sidan under "Miljöarbete på IÄD"

Läs mer om SU:s gemensamma miljöarbete