Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny internationell antologi om tystnad och om att bli tystad i barn- och ungdomslitteraturen

Antologin Silence and Silencing in Children’s Literature är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Svenska barnboksinstitutet, Malmö universitet och Åbo Akademi, med nitton bidrag från forskare från hela världen, om tystnadens och tystandets centrala roll i barn- och ungdomslitteraturens historia.

Professor i litteraturvetenskap Elina Druker är en av redaktörerna till antologin Silence and Silencing in Children’s Literature (Makadam förlag, 2021), tillsammans med Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur vid Malmö universitet, Åsa Warnqvist, docent vid Svenska barnboksinstitutet och Mia Österlund, docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. En av författarna är professor emeritus i litteraturvetenskap Boel Westin, vid Institutionen för kultur och estetik.

Antologin publiceras med utgångspunkt i den välbesökta The International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) konferensen 2019, på samma tema som arrangerades i Stockholm av Svenska barnboksinstitutet tillsammans med Institutionen för kkultur och estetik, Malmö universitet och Åbo Akademi. Bidragen till antologin är sprungna ur konferenspresentationer.

Vem tystas och vem får tala?

Författarna till antologin diskuterar olika perspektiv i barn- och ungdomslitteratur på vem som får tala och vem som inte får komma till tals, hur tystnad tar sig uttryck estetiskt och hur röster kan tystas av politiska eller kulturella skäl. Boel Westins bidrag, “A Hundred Miles of Silence: The Moomin stories of Tove Jansson”, diskuterar tematiken kring tystnad i muminromanerna.

Silence and Silencing in Children’s Literature (Makadam förlag, 2021). Illustration av Linda Bondestam