Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny kollega på klimatvandring

I höstas började Karolina Larsson sitt nya jobb på Vetenskapens Hus. Efter doktorsexamen med forskning på nästintill osynliga små maskar, jobb som intendent och museipedagog på Evolutionsmuseet i Uppsala och sedan vidare till läraryrket, var det 2021 dags för något nytt.

Karolina Larsson action i Edvard Andersons växthus i undervisning med åk 6
Karolina Larsson in action i Edvard Andersons växthus i undervisning med åk 6. Foto: Vetenskapens Hus

Det var på museet jag insåg hur roligt och viktigt det är att förmedla naturvetenskap till skolelever. Efter nio år på museet tog jag mod till mig och utbildade mig till lärare, samtidigt som jag direkt började jobba som NO-lärare i högstadiet i Gimo. Detta gjordes möjligt tack vare att jag deltog i Teach for Swedens ledarskapsprogram. Att vara lärare är tufft men också väldigt givande och jag har aldrig känt mig så värdefull på en arbetsplats som jag gjorde som lärare.

Karolina Larsson

Vetenskapens Hus har förutom sina laboratorier vid AlbaNova, den Bergianska trädgården och växthusen som undervisningsmiljö. Här möter elever och lärare en rad olika aktiviteter som ska väcka intresse och öka kunskap inom den gröna biologin. En tjänst som pedagogisk utvecklare inom biologiämnet, med kontor i Naturens Hus i Bergianska trädgården blev ledig, och den kändes helt rätt för Karolina.

Det är fantastiskt lyxigt att få ha en botanisk trädgård som pedagogisk arena, säger Karolina. Jag vill få eleverna som kommer till Naturens Hus att bli fascinerade över biologi, åtminstone den stunden de är hos oss, men förhoppningsvis väcker det ett livslångt intresse för biologi hos några. Att lära sig om naturen är att bry sig om naturen och det fina vi har på vår planet.

 

Nya teman som skapar engagemang

Kärnverksamheten erbjuder såväl naturvetenskap som teknik och matematik, vilket gör det möjligt att samverka över ämnesgränserna på ett naturligt sätt. Skolans kursplaner ska verka både för bredd och djup och det engagerande temat hållbar utveckling är ett typiskt ämnesövergripande spår där Vetenskapens Hus vill bidra.   

Att skapa engagemang inom temat hållbar utveckling och koppla detta till olika yrken som naturvetare och ingenjörer kan ha, är en viktig del av det vi nu utvecklar för eleverna, berättar Karolina. Genom att eleverna får möta studenter som handleder aktiviteterna och att de får uppleva olika miljöer ”på riktigt” som kopplar till våra skolprogram, hoppas vi kunna ökar både kunskap, studieval och engagemang inom hållbarhet framöver.

 

Klimatvandring - för lärare i samverkan med forskare

En av hörnstenarna i verksamheten är samverkan med forskare på de två lärosätena, KTH och Stockholms universitet som är ägare av Vetenskapens Hus. Ett aktuellt exempel på denna samverkan är lärarfortbildningen Klimatvandring med prof. Alasdair Skelton på Bolincentret för klimatforskning.

Klimatvandringen är en lärarfortbildning för grundskolan och gymnasiet som består av en tre timmar lång promenad i Stockholm i sällskap av Alasdair, berättar Karolina. Han ger oss perspektiv på vad 4 graders uppvärmning av jordens medeltemperatur verkligen innebär. Vi blickar också bakåt i tiden och ser spår i naturen från när jordens medeltemperatur var 4 grader kallare.

Lärarna som är med på denna fortbildning får verktyg med sig för att kunna ta med sina egna elever ut på samma vandring. Fortbildningen ges den 27 april och den 17 maj med 20 platser per tillfälle, och anmälan görs via Vetenskapens Hus hemsida. 

Min erfarenhet från läraryrket är att schemat är väldigt späckat med liten tid att utveckla nya koncept till klassrummet, säger Karolina. Att kunna erbjuda lärare färdiga paket med utbildning och lektionsmaterial till olika områden som ingår i läroplanen, är en viktig service. Jag ser fram emot att vidareutveckla mer av den varan på Vetenskapens Hus.

Ett normalt år möter Vetenskapens Hus runt 80 000 elever i laboratorierna vid AlbaNova och i Bergianska trädgården. Flera av aktiviteterna hölls online under pandemin, men nu är verksamheten igång som vanligt igen.

Vi har en så inspirerande och kreativ miljö att erbjuda våra besökare, så det känns otroligt härligt att vara igång igen på plats. Klimatvandringen är först ut att genomföras för lärare inom biologiämnet och den ser jag verkligen fram emot.

Karolina Larsson

 

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus är ett centrum med syfte att inspirera och skapa intresse och kunskap för naturvetenskap, teknik och matematik genom praktiska experiment med modern forskarutrustning. Aktiviteterna erbjuds dels vid AlbaNova universitetscentrum, dels i Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vetenskapens Hus har runt 80 000 besökare varje år, där hälften är besök i husen och hälften på olika evenemang.

Programmen är avsedda för lärare, elever och allmänheten. De handleds av utvecklingsledare och studenter från KTH och Stockholms universitet. 

Centrumet ägs och drivs i samverkan mellan KTH och Stockholms universitet med Stockholms stad som huvudsaklig partner.