Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny ledamot i VR:s ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

Barbara Wohlfarth, Professor i Kvartärgeologi, har valts till ledamot i Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet för 2022–2024

Foto: Niklas Björlind

Barbara Wohlfarth

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet