Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny magister i barnets rättigheter

I höst börjar ett nytt magisterprogram om barnets rättigheter. Utbildningen ger fördjupad och breddad kunskap såväl teoretiskt som metodologiskt i fältet och ansökningen öppnar i vår.

studenter
Foto: Jens Olof Lasthein

Magisterprogrammet är tvärvetenskapligt och har sin grund i juridik, pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap. Under utbildningen får studenterna fördjupa sig i frågor som rör barnrätt inom rättsväsende och förskola och skola, men även och inom andra delar av barns och ungas vardag och kulturliv.

Mer information om utbildningen finns här:

Magisterprogram i barnets rättigheter