Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny plattform för juridiska artiklar

Nu invigs lawpub.se - en plattform som samlar juridiska tidskrifter och utgivare med koppling till Stockholms universitet. Bakom projektet står Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, vars ändamål är att främja juridisk forskning och undervisning.

LawPub logga
Hittills har sex stycken juridiska tidskrifter och utgivare anslutit sig till LawPub Stockholms databas - samtliga med koppling till Stockholms universitet.

– Vi vill stärka de juridiska tidskrifterna i en tid som präglas av snabb förändring, säger professor Mauro Zamboni, ordförande i Stiftelsen, och fortsätter:

– Hörnstenar för den nya plattformen är att samla våra närstående tidskrifter och utgivare på ett ställe med en gemensam åtkomlighet och sökbarhet, men också att uppmuntra till en fortsatt utveckling av open access-publicering. Minst 30% av innehållet på plattformen kommer initialt att vara tillgängligt som open access. 

Enkel översikt över vetenskapligt granskade artiklar

– Plattformen underlättar inte bara för läsarna. Det är också frågan om ett publiceringsinstrument som kommer att effektivisera arbetet med förhandsgranskning av artiklar, redigering och publicering. I databaserna framgår tydligt vilka artiklar som genomgått s.k. ”Peer Review-granskning", säger professor Jori Munukka, ledamot i Stiftelsens styrelse. 

Utvecklingsarbetet har pågått under drygt ett år. Medverkande utgivare från starten är Europarättslig Tidskrift, Förvaltningsrättslig Tidskrift, Nordisk Socialrättslig Tidskrift, Stockholm IP Law Review, The Swedish Law and Informatics Research Institute samt Stiftelsens egen publiceringsverksamhet.

– Vi räknar med att ytterligare utgivare ansluter sig längs med resan, säger Mauro Zamboni. 

www.lawpub.se


För ytterligare information: 

Professor Mauro Zamboni, 0766 32 88 88
Professor Jori Munukka, 0762 66 93 72

För demonstration av plattform och innehåll, kontakta Stephan Carlsson, stephan@eddy.se.