Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny podd om miljöföroreningarnas historia

Hur upptäcktes ämnen som PFAS, DDT och kvicksilver i naturen? Hur farliga är de och hur hanteras riskerna? I den nya podden "Människorna bakom larmen" tar sig miljöforskaren Jana Johansson an dessa frågor.

Ovan är de tre första avsnitten av podden.

Vår poddleverantör Acast lägger in en kaka i din webbläsare så att du kan lyssna på podden på den här sidan. Du kan ta bort kakan i din webbläsare.


Jana Johansson disputerade år 2017 vid Stockholms universitet. Hon har sedan fortsatt att forska och undervisa vid Institutionen för miljövetenskap. Hösten 2022 började hon att arbeta som lektor vid Linköpings universitet.

 

Forskat om PFAS

Jana Johansson
Jana Johansson. Foto: Michael Ferlin

Jana Johansson forskar på hur kemikalier som människan skapat hamnar i och sprids i naturen. Hur det sker är viktigt att förstå för att på ett effektivt sätt kunna minska utsläpp av kemiska ämnen som vi vet eller misstänker kan orsaka skada på människa och miljö. Hon har främst forskat på den grupp av kemikalier som heter PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser.

PFAS är även ämnet för det första avsnittet av den nya podden ”Människorna bakom larmen – miljöföroreningens historia”. I podden intervjuar Jana Johansson några av dem som var med och gjorde den tidiga miljöforskningen, innan man ens använde begreppet ”miljö”. Hon har även talat med forskare och experter som idag arbetar med miljöföroreningar och hur de ska hanteras. Podden handlar främst om forskning, men också om miljöpolitik, diplomati och myndigheters arbete.

 

Miljöföroreningar påverkar alla människors hälsa

Mediers rapportering om miljögifter fokuserar ofta på individer som fått hälsoproblem för att de exempelvis bor nära en förorenande fabrik, enligt Jana Johansson. Det skapar ett intryck av att frågan berör ett fåtal, fast det snarare är så att miljöföroreningar påverkar alla nu levande människors hälsa och lär komma att påverka kommande generationer. Hur vår kemikalielagstiftning ska se ut borde vara en fråga som intresserar de flesta, men fokus hamnar sällan där. Istället blir det mycket snack och skriverier om hur man själv kan försöka skydda sig mot kemikalier i vardagen, exempelvis genom att plastbanta.

– Med den här podden vill jag lyfta blicken och hjälpa folk förstå det större sammanhanget. Varför använder vi kemikalier? Hur tar vi reda vilka av dem som har skadliga egenskaper? Hur används den kunskapen? Vilka miljöproblem har blivit lösta och hur gick det till? Varför kan vi inte bara förbjuda allt som kan innebära en risk?

 

Många upptäckter om miljögifter gjordes i Sverige

Jana Johansson fick idén att göra en podcast när hon började undervisa på kandidatprogrammet i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

– Då läste jag på om miljögifternas historia och insåg att den är fruktansvärt spännande. Jag blev förvånad över att jag inte kunde hitta någon bok eller TV/radio-program som vänder sig till allmänheten och berättar den här historien på ett sammanhållet sätt. Jag tror att de flesta inte är medvetna om att många tidiga upptäckter som format dagens bild av vad ett miljögift är gjordes här i Sverige. Googlar man på historiens nyckelfigurer, exempelvis Sören Jensen som upptäckte PCB i miljön och var forskare vid Stockholms universitet, inser man att för många av dem finns inte ens en sida på Wikipedia.

Podden produceras av Lars In de Betou, medieproducent vid Kommunikationsavdelningen, Stockholms universitet.

Här hittar du alla avsnitt av podden

Eller lyssna där poddar finns, till exempel på:
Spotify
Apple Podcaster