Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny policy brief: Stoppa ålfisket och ålutsättningarna

I en ny policy brief om den europeiska ålen rekommenderar Östersjöcentrum att Sverige och resten av EU upphör helt med både ålfiske och ålutsättningar.

– Att föreslå stoppat fiske är inte kontroversiellt. Ålen är en akut hotad art och det vetenskapliga stödet för att sluta fiska den är överväldigande, säger Henrik Hamrén, vetenskapsjournalist vid Östersjöcentrum.

Internationella havsforskningsrådet (ICES) bedömer att ålbeståndet i dag är så decimerat att allt ålfiske, inklusive glasålsfiske, bör upphöra. ICES konstaterar även att det saknas vetenskapligt stöd för att utsättningar gynnar beståndets förmåga att reproducera sig.

– Frågan om ålutsättningar har hittills varit mer oklar. I Sveriges nationella ålförvaltningsplan ses stödutsättningarna av ål fortfarande som en bevarandeåtgärd. Men det finns egentligen inga tydliga vetenskapliga stöd för detta, säger Henrik Hamrén.

Kraftigt minskad rekrytering av ålyngel

Rekryteringen av ålyngel som når Europas kustvatten har minskat med drygt 90 procent sedan 1970-talet. I Nordsjöområdet är minskningen mer än 99 procent. Även fångsterna har minskat kraftigt, vilket är en indikation på minskad tillgång. Ändå fångas varje över 100 miljoner glasålar (ålyngel) i framför allt Biscayabukten och engelska Severn för export till utsättningar.

I den nya policy briefen analyserar Östersjöcentrum bland annat Sveriges ålutsättningar under åren 2010-2020. I snitt sattes det ut 2,5 miljoner ålyngel per år. En ganska stor del av dem sattes ut i inlandsvatten ovanför vattenkraftverk eller andra kraftrelaterade hinder, där ålarna har små chanser att bidra till rekryteringen.

– Regeringen har beslutat att vattenkraftens miljövillkor ska omprövas. Dessutom ser Havs- och vattenmyndigheten över hela systemet med ålutsättningar. Förhoppningsvis leder detta till åtgärder som gynnar ålen, säger Henrik Hamrén.

Läs Östersjöcentrums nya policy brief: "Stoppa ålfisket och ålutsättningarna"

Lär dig mer om ål - Se Östersjöcentrums filmer