Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny sommarkurs: Glädjens idéhistoria

I sommar går en ny distanskurs i idéhistoria vid Stockholms universitet. Här får du lära dig hur människor har pratat om glädje genom historien, och varför de har gjort det.

Ena bilden visar en man som håller en blombukett och ler. Andra bilden är en gul smiley.
Bildkällor: Welcome collection, PX_Media / Mostphotos

Anmälningsperioden är 18 februari – 15 mars.

I den här kursen kan du hämta inspiration men även förhålla dig lite kritiskt till glädjeforskning som fenomen.

Kursen består av fyra teman som vart och ett examineras med en 1-2 sidig skrivuppgift, och sista temat ägnas åt att skriva en längre uppsats.

  1. Glädje som idéhistoriskt tema från Platon till idag – bakgrund och översikt, bland annat av diskussioner kring det goda livet samt vad lycka (happiness) är för något.
  2. Glädje och religion – särskilt inom protestantismen. Här läser vi texter av teologen Ola Sigurdson som kurslitteratur. Det blir fokus på Martin Luther, evangelismen under 1800- och 1900-talen, i både Sverige och i andra länder.
  3. Glädje och psykologi – positiv + humanistisk psykologi. Vi läser psykologerna Abraham H. Maslow, Carl Rogers, Martin Seligman, och Mihaly Csikszentmihalyi.
  4. Glädje och kunskapsproduktion – kreativitet. Här riktar vi in oss på amerikansk forskning kring kreativitet från 1950-talet och framåt.
Foto: Erika Gerdemark.
 

Din lärare forskar själv om glädje

Läraren för kursen är Annelie Drakman, fil.dr och forskare i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik.

Hennes forskning handlar om vetenskapens glädje och kreativitet från 1945 och framåt. Särskilt ligger fokus på hur uttryck av glädje använts av Nobelpristagare i fysik för att definiera forskning som aktivitet och forskaren som person.

Mer om hennes forskning

 

13 juni–15 juli

Kursen ges på distans vecka 24–28, måndag den 13 juni 2022 till fredag den 15 juli 2022.

Undervisningen ser helt på distans via e-mötesverktyget Zoom och kursplattformen Athena. Kursen består huvudsakligen av egen inläsning, samt skriftlig reflektion, men en eller flera föreläsningar samt seminarier är också inplanerade.

Mer info och länk till anmälan