Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya doktorander vid Statsvetenskapliga institutionen

I höst välkomnar vi sju nya doktorander till institutionen. Global styrning, miljöpolitik, väljarbeteende och socialpolitik är några av de områden som de nya doktoranderna är särskilt intresserade av.

Bild på sex personer som står i grupp ute i naturen.
Från höger: Jakob Ahlbom, Felicitas Fritzsche, Rickard Söder, Ebba Minas, Naman Rawat och Johannes Geith. Inklippt: Tove Carlén. Foto: Stockholms universitet.

Varje år antas ett antal doktorander vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap ska ge de studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen. Under utbildningen skriver de en doktorsavhandling på svenska eller engelska som sedan försvaras vid en offentlig disputation.

 

Sju nya doktorander

I höst välkomnar vi Jakob Ahlbom, Tove Carlén, Felicitas Fritzsche, Johannes Geith, Ebba Minas, Naman Rawat och Rickard Söder.

Jakob Ahlbom har en master i statsvetenskap från Göteborgs universitet och arbetade 2019-2021 som biträdande forskare vid Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet. Han är särskilt intresserad av politisk representation, väljarbeteende, ideologier och politiska åsiktsstrukturer.

Tove Carlén har en bakgrund inom ekonomi (MSc från 2017), med ett särskilt intresse för politisk ekonomi. Förutom sitt intresse för politisk ekonomi är hon intresserad av såväl jämförande politik som miljöpolitik och hållbarhetsfrågor. Tove är för närvarande ledig från sitt jobb på finansdepartementet för att fortsätta sin doktorsexamen. Hon kommer att utföra sitt arbete inom ett projekt som leds av Andreas Duit. Syftet med projektet är att undersöka hur regressiva fördelningseffekter av miljöskatter kan dämpas av omfördelande socialpolitik, och hur detta i sin tur påverkar stödet från sittande regeringar.

Felicitas Fritzsche har en kandidatexamen i Liberal Arts and Sciences från University College Maastricht, med fokus på internationell och europeisk lag och internationella relationer, och en M.A. i offentlig administration från University of Potsdam. Felicitas kommer att arbeta inom forskningsprojekt 'Transformative partnerships for sustainable development' som leds av Karin Bäckstrand. I sin forskning kombinerar hon global styrning och offentlig förvaltning. Innan hon började doktorandutbildningen arbetade hon vid German Institute for International Affairs and Security (SWP) med reformeringen av det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling och vid German Ministry for Economic Affairs and Energy med utvecklingspolitik och FN.

Johannes Geith har en kandidatexamen i statsvetenskap från University of Mannheim och en dubbel magisterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och LMU München. Han kommer att arbeta med forskningsprojektet ”The Global Governance of Artificial Intelligence”, som leds av Jonas Tallberg och Magnus Lundgren. Johannes forskningsfokus ligger i skärningspunkten mellan politik och teknik, med ett särskilt intresse för den innovativa teknikens konsekvenser för politik och samhälle. Hans bredare forskningsområden inkluderar global styrning, säkerhetsstudier samt miljöpolitik. Dessutom brinner Johannes särskilt för transatlantiska relationer. Innan han kom till Stockholm arbetade Johannes för acatech, National Academy of Science and Engineering.

Ebba Minas har en kandidatexamen i sociologi och politik från University of Glasgow och en masterexamen i globala studier från Lunds universitet. Efter sina studier arbetade hon en kort tid på Arbetsförmedlingen innan hon blev anställd som doktorand på SU. Ebba är intresserad av statens roll i klimatomställningen, samt hur globala samarbeten och avtal påverkar länders klimatpolitik.

Naman Rawat har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lancaster University och en masterexamen i statsvetenskap från Unversitat Autonoma Barcelona. Hans forskningsintressen rör högerextrema partier, etniska minoriteter och invandrarväljare och i hans nuvarande forskningsprojekt försöker han förstå vilken effekt uppkomsten av högerextrema partier har på integrationen av invandrarminoriteter i Europa.

Rickard Söder har en masterexamen i freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet och har under de senaste två åren arbetat inom fredsforskningsinstitutet SIPRI:s program för klimatförändringar och risker. Han är särskilt intresserad av hur olika aktörer ser på och förhåller sig till relationen mellan klimatförändringar och säkerhet.