Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya föreskrifter för fysiska evenemang från 1 december

Från 1 december krävs vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus. Stockholms universitet använder inte vaccinationsbevis vid evenemang med fler än 100 personer utan vidtar andra smittskyddsåtgärder.

Undervisning, examination och forskning faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, därför berörs de inte av de nya föreskrifterna.

Öppna föreläsningar och andra publika evenemang liksom disputationer öppna för allmänheten räknas som allmänna sammankomster och omfattas därför av de nya föreskrifterna. Olika regelverk gäller om evenemanget har fler eller färre än 100 deltagare.

Stockholms universitet kommer inte att utnyttja möjligheten att kontrollera vaccinationsbevis vid evenemang med fler än 100 deltagare, utan vidtar andra smittskyddsåtgärder. Universitetet kan inte använda sig av vaccinationsbevis eftersom Arbetsgivarverkets bedömning är att en myndighet inte kan kräva vaccinationsbevis av sina anställda eller av allmänheten.

Uppdaterad information om vad som gäller vid universitetet finns på su.se/corona.

Folkhälsomyndighetens sammanställning över åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning

Information och interna riktlinjer för universitetets publika evenemang finns på su.se/medarbetare.