Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya och ändrade riktlinjer för undervisning och examination

Med anledning av rådande situation har institutionen beslutat att revidera riktlinjerna för examination för kvarvarande del av HT21. Ett beslut har också tagits gällande formerna för undervisning och examination under A-perioden, VT22.

För kvarvarande tentor under HT21 gäller:

För grundkurser gäller inga undantag från kursplaner för de kurser som påbörjas/pågår under perioden 1 november-26 december. Efter jul kommer dock inga tentor på kvarvarande del av perioden genomföras som salstentor.

För specialkurser – och andra kurser som ges av Juridicum och som inte är grundkurser – gäller för kvarvarande del av höstterminen att vanliga salstentamina inte ska genomföras. Alternativa examinationsformer kan vara t.ex. webbaserad hemtentamen eller examination med fysisk närvaro i andra former än salstentor (t.ex. examinationsseminarier) eller webbaserade examinationsseminarier. Vid moment med fysisk närvaro kommer studenter i riskgrupp eller med symtom, i den mån det är möjligt, att erbjudas någon form av webbaserad lösning. Huvudsaken är att lärandemålen examineras.

VT22

För vårterminen 2022 har institutionen nu tagit ett beslut som gäller undervisning och examination under A-perioden (de 10 inledande veckorna av terminen). Beslutet i sin helhet går att se på följande sida:

Undervisning vårterminen 2022