Stockholms universitet

Nya prefekten Jenny Wilder tar över efter Diana ”Diddi” Berthén

Sedan några veckor tillbaka har Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, en ny prefekt. Professor Jenny Wilder tar vid efter att Diana Berthén har haft uppdraget i två mandatperioder, det vill säga i sex år.

Professor Jenny Wilder förklarar var hennes fokus som prefekt kommer att ligga.  

– Vi är den enda specialpedagogiska institutionen i Sverige. Det tycker jag att vi ska fokusera på och fortsätta arbetet med hög kvalitet i våra utbildningar och vår forskning. Vi har också en spännande tid framför oss i och med flytten till Albano! Att vi nu har vår arbetsplats på universitetet ger oss en nystart efter coronapandemin. Vi kommer att arbeta på plats och vi får nya möjligheter till samarbeten mellan kollegor när vi alla sitter tillsammans.

Diddi Berthén och Jenny Wilder
Diana ”Diddi” Berthén (till vänster) slutar som prefekt och Jenny Wilder (till höger) tar över. Foto: Jennie Graflund

Jenny Wilder har arbetat vid Specialpedagogiska institutionen sedan 2016, med stort fötroende för sin företrädare Diddis ledarskap. 

–  Jag har upplevt att Diddi har satt verksamheten främst, analyserat och tagit genomtänkta beslut. Hon har drivit en långsiktig plan att systematisera och dokumentera hur arbetet bedrivs bäst vid institutionen, vilket gjort att vi har en bra startplattform att stå på och arbeta vidare utifrån.

Berätta om varför du tackade ja till att bli ny prefekt på Specialpedagogiska institutionen.

–  Ända sedan jag började vid Stockholms universitet och vid Specialpedagogiska institutionen har jag trivs väldigt bra. Vi är en unik institution med en utbildningsverksamhet som fokuserar på professionsutbildningar. Vårt huvudämne specialpedagogik har en tvärvetenskaplig karaktär och det speglas också i medarbetarnas akademiska bakgrund. Och jag tycker att det här är mycket intressant att arbeta med. Jag tycker också att Stockholms universitet ger stor potential till forskare och lärare. Jag har känt att det inte finns hinder, utan att öppna dörrar ger möjligheter. Jag har hela tiden fått utvecklats och arbetat med intressanta uppdrag.   

Jenny Wilder

Om Jenny Wilder 

Bakgrund: Disputerade i psykologi 2008, docent i specialpedagogik 2015 och professor i specialpedagogik 2020
Ålder: 47
Bor: Västerås
Familj: Sambo Patrik och barnen Ebba och Cornelia
Intressen: Hunden Allis, trädgård, längdskidor och England