Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya professorer vid Stockholms universitet

Senaste tiden har flera personer befordrats till professorer vid Stockholms universitet.

Stockholms universitet
Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Rektor har beslutat att befordra Catharina Nyström Höög till professor i svenska, att befordra Iben Christiansen till professor i matematikämnets didaktik, att befordra Bo Ekelund till professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning  och att befordra Lotten Gustafsson Reinius till professor i etnologi.

Patrik Karlsson har befordrats till professor i socialt arbete, Jonathan Benskin till professor i miljökemi med inriktning mot polära föroreningar vid Institutionen för miljövetenskap, John Airey till professor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Johannes Haushofer till professor i nationalekonomi och Jalal Nouri till professor i data- och systemvetenskap.

Rektor har beslutat att anställa Giancarlo Spagnolo som gästprofessor i nationalekonomi, särskilt offentlig upphandling vid Nationalekonomiska institutioneni och att anställa Johan Kuylenstierna som gästprofessor vid Institutionen för naturgeografi.

Rektors har beslutat att utnämna professor Per Ambrosiani till affilierad professor vid Institutionen slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samt Tony Wall till affilierad professor vid Institutionen för ämnesdidaktik.
 

 

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.