Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya professorer vid Stockholms universitet

Rektor har senaste månaderna befordrat flera professorer och anställt gästprofessorer vid Stockholms universitet.

Södra huset
Foto: Ingmarie Andersson
 

Rektor har befordrat Magnus Nyström till professor i miljövetenskap med inriktning mot resiliens i social-ekologiska system vid Stockholms Resilienscentrum, att befordra Viveca Lindberg till professor i komparativ ämnesdidaktik med inriktning mot SO och praktisk-estetiska ämnen vid Institutionen för ämnesdidaktik, att befordra Jalal Nouri till professor i data- och systemvetenskap med inriktning teknikstött lärande vid Institutionen för data- och systemvetenskap, att befordra Ayco Tack till professor i växtbiologi med inriktning mot artinteraktioner vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och att befordra Petros Gougoulakis till professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Rektor har beslutat att anställa Matteo Bottai som gästprofessor i biostatistik vid Matematiska institutionen, att anställa Stephen Brooks som gästprofessor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer samt att anställa Donald Porcelli som gästprofessor i geokemi vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

 


Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.