Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nya professorer vid Stockholms universitet

Senaste tiden har flera personer anställts som eller befordrats till professorer vid Stockholms universitet.

Rektor har beslutat att anställa Mia Heikkilä som professor i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning förskola och att anställa Martin Beye som professor i experimentell kemisk ytfysik.

Rektor har beslutat att befordra Peter Schmitt till professor i kulturgeografi, inriktning samhällsplanering, att befordra Orrí Stefansson till professor i praktisk filosofi och att befordra Ylva Brännström Almquist till professor i folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning.

Rektor har beslutat att anställa Alexander Andrée som gästprofessor i latin vid Romanska och klassiska institutionen.
 

 

Installationshögtid i Stadshuset

De professorer som anställts eller befordrats bjuds in till installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus. Mer information finns på www.su.se/doktorspromotion.