Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt antal kurstillfällen för examensarbete

Från och med VT23 kommer antalet kurstillfällen för kursen Examensarbete 30 hp. att minskas till två per läsår. De kurstillfällen som avvecklas är de som startar i mars respektive oktober (B+A).

Kursen Examensarbete 30 hp. har hittills givits fyra gånger per år. Från och med vårterminen 2023 kommer dock kursen endast att ges två gånger per läsår.

Orsaken till att institutionen väljer att minska antalet kurstillfällen är att antalet studenter som registrerar sig på och fullföljer dessa kurstillfällen stadigt har minskat, och nu är så lågt att det framstår som svårt att sätta samman grupperna inom olika ämnen på ett meningsfullt sätt. Att dessa kurstillfällen löpt över två terminer, med uppehåll över jul och nyårshelgerna respektive sommaren, har vi också sett påverka undervisningen på ett negativt sätt.

Examinationsomgångarna i mars och oktober kommer däremot att behållas eftersom studenter med särskilt pedagogiskt stöd som har förlängd skrivtid samt studenter vars uppsats underkänts, måste ges möjlighet att examineras respektive omexamineras inom rimlig tid.

Kurssida för Examensarbete 30 hp