Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt forskningsprojekt om unga i kriminella nätverk

I september startade ett forskningsprojekt om unga i kriminella nätverk intagna på SiS (Statens Institutionsstyrelse). Projektet utförs av Tove Pettersson, Robin Gålnander och Christoffer Carlsson vid Kriminologiska institutionen. Vi har ställt några frågor till dem om det nya projektet.

I september startade ett forskningsprojekt om unga i kriminella nätverk intagna på SiS (Statens Institutionsstyrelse). Projektet utförs av Tove Pettersson, Robin Gålnander och Christoffer Carlsson vid Kriminologiska institutionen. Vi har ställt några frågor till dem om det nya projektet.  

Tove Pettersson Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet
Tove Pettersson Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Vad är syftet med projektet?
Det här är en intervjustudie som syftar till att undersöka hur Statens Institutionsstyrelses (SiS) arbete med unga påverkas när de unga har anknytning till kriminella nätverk.
 
Hur fick ni idén till projektet?
Statens inlåsning av ungdomar tycker vi alla tre är ett väldigt spännande och angeläget forskningsområde. Sedan 2010-talet har SiS tagit emot och arbetat med en ökad andel unga som har kopplingar till kriminella nätverk. Vi vill få veta hur arbetet påverkas av detta utifrån personalens synvinkel, men även hur det påverkar livet inne på institutionerna för de unga - och hur de ser på tiden efter att de släppts fria. 

Robin Gålnander Foto: Vilhelm Stokstad/Stockholms universitet
Robin Gålnander Foto: Vilhelm Stokstad/Stockholms universitet


 
Vad planerar ni att göra inom projektets ramar?
Vi ska intervjua både personal och unga intagna vid olika SiS-institutioner. Två större forskningsfrågor leder projektet, en med fokus på personalens erfarenheter och en med ungdomarnas: 1) Vilka hinder och förutsättningar upplever personal på institutionerna i deras arbete med placerade med anknytning till kriminella nätverk? Vilka problem uppstår och hur löses de? 2) Hur upplever ungdomar med anknytning till kriminella nätverk tiden vid SiS och hur ser de på tiden efter placeringen? Vad lyfter de som särskilt viktigt för att kunna lämna sin anknytning till kriminella nätverk?

Christoffer Carlsson Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Christoffer Carlsson Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet


 

Projektet "Unga i kriminella nätverk inom SiS verksamhet: Utmaningar och möjligheter" pågår under perioden september 2021 - december 2022.