Stockholms universitet

Nytt rekord - fortsatt fler vill bli lärare

Nio procent fler än förra året har anmält sig till något av lärarprogrammen inför höstterminen.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

När ansökan till höstens utbildningar stängde hade totalt 11 892 ansökningar gjorts till universitetets lärarutbildningar. 2682 sökte en lärarutbildning i första hand, vilket är det högsta antalet förstahandssökande på sex år.

Den största ökningen har skett till förskollärarprogrammet som har fått närmare trettio procent fler förstahandssökande jämfört med förra hösten.

Ungefär fyra procent fler, totalt närmare 87 000 individer, sökte en utbildning till Stockholms universitet jämfört med förra året. Det gör höstens söksiffror till en toppnotering.


Sökande till lärarprogrammen i första hand (hösten 2020 inom parentes)

 • Förskollärarprogrammet: 423 (326)
 • Grundlärarprogrammet inriktning F-3: 425 (383)
 • Grundlärarprogrammet inriktning 4-6: 214 (237)
 • Grundlärarprogrammen fritidshem: 341 (288)
  bild och form: 119 (96)
  idrott och hälsa: 187 (164)
  musik: 35 (28)
 • Kompletterande pedagogisk utbildning humaniora/samhällsvetenskap: 281 (296)
 • Kompletterande pedagogisk utbildning matematik/naturvetenskap/teknik: 96 (110)
 • Yrkeslärarprogrammen: 294 (349)
 • Ämneslärprogrammen gymnasiet: 474 (418)
 • Ämneslärarprogrammen årskurs 7-9: 123 (124)
   

Se statistiken på UHR:s webbplats.